0-4 jarigen coachen

Mijn beroep als gastouder heeft me mede doen besluiten om me ook te richten op de 0-4 jarigen.

0-4 jarigen zal ik coachen op locatie, zodat het kind in zijn eigen vertrouwde omgeving kan blijven. Samen met de ouders zal ik dan naar oplossingen proberen te zoeken. Dit doe ik door middel van VIB: video interactie begleiding. 

 

 Wat is VIB?

Video-interactiebegleiding (VIB) is een methode die vooral wordt gebruikt bij opvoedingsondersteuning. Door het bespreken van video-opnames wordt de basiscommunicatie tussen ouders en kind besproken. Het doel van VIB i het verbeteren van de communicatie tussen ouders en kind en het signaleren van de problematiek. Bij het terugkijken van de opnames staan twee vragen centraal: 

1. Welke initiatieven neemt het kind om contact te maken?

2. Hoe reageren de ouders op die initiatieven?

 

Alle opnames die gemaakt worden zullen puur alleen gebruikt worden voor de coaching. Na afloop van de sessies worden alle beelden verwijderd en vernietigd volgens de wet van de privacy. kijk voor de uitgebreide privacyverklaring onder het kopje algemene voorwaarden en privacy.