Wat is Kindercoaching?;

Kindercoaching klinkt best zwaar. Maar in de praktijk is dit zeker niet het geval. Kindercoaching is vooral gericht op het aanleren en/of verbeteren van sociaal- emotionele vaardigheden. Tijdens de sessies zal ik gebruik maken van een oplossingsgerichte aanpak.

In de praktijk zal dit zijn dat we zo snel mogelijk naar oplossingen zoeken voor het probleem.

Waar komt het probleem vandaan? Welke invloed heeft de omgeving hierop? Bij de omgeving kun je denken aan de familie, vriendjes, de sport, school.

 

Het uiteindelijke doel is natuurlijk;

DAT UW KIND WEER ZO SNEL MOGELIJK LEKKER IN ZIJN VEL KOMT TE ZITTEN.

 

WERKWIJZE:

Voorafgaand aan het eerste gesprek zal er een intake plaats vinden. Dit gesprek kan zowel met u als ouders, maar u kind kan daar ook bij zijn. 

Daarna ga ik met uw kind aan het werk via een aantal sessies.

De sessie duurt 1 uur, wat ik doe in de sessies is bezig gaan met u kind en de talenten te zoeken en die in te zetten in lastige situaties.

Hiervoor gebruik ik verschillende materialen en tools. De materialen en tools die ik inzet zullen zoveel mogelijk aangepast worden op de leeftijd van u kind.

Tussendoor zal er een tussenevaluatie plaats vinden met u om de vooruitgang te bespreken

Hoeveel sessies er nodig zijn is lastig vooruit te zeggen. Dit hangt helemaal af van de hulpvraag.

Na afloop van het traject heb ik met u een eindevaluatie.